Rozdělení jednotlivých typů

Při popisu vjezdových bran používáme dělení na dvě základní skupiny, které se pak ještě dále dělí na některé podskupiny. Základem je rozdělení na typy posuvné a na typy otočné. Již z názvu vyplývá, že první skupinu tvoří druhy, které takzvaně lineárně „zajíždí“ do boku podél plotu, zdi apod. Druhá skupina se dá jednoduše označit jako klasické křídlové typy, které se otáčí kolem svislé osy, která prochází závěsy jednotlivých křídel. U těchto je třeba počítat naopak s dostatečným prostorem před křídly, aby se tato mohla bez překážek otáčet v závěsech.

Další dělení

Zůstaneme-li u křídlových typů, pak se dělí na dvoukřídlé a jednokřídlé, které se ale montují poměrně málo často. U posuvných typů se tyto dělí dále na kolejnicové, které jsou vedeny zemní kolejnicí, nebo samonosné, které se pohybují nad terénem.